Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemenergie in Vleuterweide, Utrecht
CODE
FC4
UITVOERENDE PARTIJEN
Energie-exploitatiebedrijf, installateur, vastgoedbeheerders, woningeigenaren.
LOCATIE PROJECT
Utrecht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Realisatie van duurzame energievoorziening in nieuwbouwcomplex in centrum van Vleuterweide. Door bijhouden van verbruik gegevens optimaliseren van centrale.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het op de lange termijn betaalbaar houden van de energielasten van vastgoed is een nieuwe uitdaging voor ontwikkelaars. Energielasten gaan een steeds belangrijker rol spelen bij de waardebepaling van vastgoed. Daardoor wordt de hoogte van de meerinvestering van een duurzame energie-installatie minder belangrijk. Duurzaamheid mag tegenwoordig wat kosten. Door de ‘life cycle cost’ van de energievoorziening in ogenschouw te nemen, komen duurzame toepassingen sneller in beeld. De afnemer van energie en de vastgoedbelegger komen steeds meer centraal te staan. De duurzame energievoorziening moet voor alle betrokkenen een voordeel hebben. In het centrum van Vleuterweide in het Utrechtse Vleuten-de Meern is een complex gerealiseerd dat zo'n 300 woningen, ruim 40 winkels en 2500m2 kantoren omvat. Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van een collectief warmte-koude opslagsysteem met behulp van warmtepompen. Alleen in het geval van extreme warmtevraag (bijvoorbeeld tijdens een strenge winter) wordt aardgas ingezet, maar dan wel in collectieve, zuinige apparatuur. Een gezamenlijk systeem heeft veel voordelen omdat aanlegkosten, apparatuur en leidingwerk gedeeld worden.Belangrijk bij een dergelijk systeem is een juiste meting, zodat zuinig gedrag van klanten ook daadwerkelijk beloond wordt. Daarvoor gebruikt men speciale energiemeters die maandelijks via een draadloos netwerk worden uitgelezen, zodat bewoners niet thuis hoeven te zijn voor de meteropname. Naast het factureren worden de meetgegevens gecontroleerd en gemodelleerd. Op basis van de uitkomsten optimaliseert men de centrale opwekking. Ook informeert en adviseert men de gebruikers als ze excessief blijken te verbruiken. Het beheer van een dergelijke duurzame energieopwekkingsinstallatie behoort niet tot de core-business van de traditionele energiebedrijven. Er is dan ook een nieuwe bedrijfstak aan het ontstaan.
PROJECTENWEBSITE
http://www.vaanster.nl
http://www.vleuterweide.com
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties