Detailgegevens

PROJECTNAAM
Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoeging van organische reststromen
CODE
SKB-T-8
UITVOERENDE PARTIJEN
Plant Research International-WUR, Stichting IRS, Agrifirm Plant B.V.Financiering door SKB en Ministerie EZ
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
In dit project willen we kennis verder ontwikkelen tot een praktijkrijpe toepassing voor het verhogen van de ziektewering in de bodem tegen relevante bodempathogenen. Hiervoor moeten de volgende vragen beantwoord worden:
  1. Zijn er goedkope reststoffen met een vergelijkbaar ziektewerend effect als chitine en gist?
  2. Treedt ziektewering ook op in het veld onder praktijkomstandigheden?
THEMA
Ecosysteemdiensten, (Stof-)kringlopen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Ziektewering tegen bodempathogenen is van groot belang voor een duurzame teelt van gewassen en voor het gezond houden van de bodem. Het is bekend dat toevoeging van organische (mest)stoffen aan de bodem de ziektewering kan stimuleren; echter resultaten hiermee zijn tot nu toe veelal wisselend en onvoorspelbaar. In recent onderzoek is een nieuwe groep ziektewerende bacteriën in de bodem ontdekt. Deze bacteriën kunnen diverse plantpathogene bacteriën en schimmels remmen; bovendien correleert hun aanwezigheid met de mate van ziektewering van de bodem. Door chitine of gist aan de grond toe te voegen die deze ziektewerende bacteriën stimuleren werd ook de ziektewering verhoogd! Dit effect was goed herhaalbaar. De gebruikte stoffen zijn echter te duur voor praktijktoepassing. In het huidige project willen we bovengenoemde kennis verder ontwikkelen tot een praktijkrijpe toepassing voor het verhogen van de ziektewering in de bodem tegen relevante bodempathogenen.
Hiervoor moeten de volgende vragen beantwoord worden:
  1. Zijn er goedkope reststoffen met een vergelijkbaar ziektewerend effect als chitine en gist?
  2. Treedt ziektewering ook op in het veld onder praktijkomstandigheden?

Om deze vragen te beantwoorden zullen enkele kasproeven en drie veldproeven worden uitgevoerd. Resultaten zullen worden gecommuniceerd met suikerbietentelers, alsook met telers van andere relevante gewassen. Door reststromen in te zetten voor het verbeteren van de ziektewerendheid, wordt voor die reststromen een functionele nieuwe toepassing gevonden. Tevens draagt dit bij aan de natuurlijke functies van de bodem: bevordering van bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, ziektewering en activiteit van het bodemleven.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/18
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender