Detailgegevens

PROJECTNAAM
De relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten: de Noardelike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld.
CODE
SKB-T-9
UITVOERENDE PARTIJEN
Wageningen University afdelingen: Livestock Research, Landbouw Economisch Instituut, Alterra, Leerstoelgroep Landdynamiek, Leerstoelgroep Bestuurskunde
LOCATIE PROJECT
Noord-oost Friesland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Kringlooplandbouw kenmerkt zich door een ander landgebruik, andere inzet van mest en kunstmest en ander diermanagement. Doel van het project is analyse van de relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en de levering van ecosysteemdiensten op bedrijfsniveau, de vertaling naar gebiedsniveau en het zoeken naar indicatoren voor zelfsturing door boeren. Life Cycle Assessment wordt gebruikt voor de integrale beoordeling van 9 kringloopbedrijven in Friesland. Vanuit deze bedrijfsgegevens wordt opgeschaald naar regioniveau. Beide analyses gebruiken reeds bestaande datasets over een reeks van jaren. Er worden aanvullende gegevens over historisch en actueel landgebruik aan toegevoegd. Aan de hand van de integrale analyse en van gesprekken met de boeren en de milieucoöperatie worden indicatoren voor zelfsturing ontworpen. De resultaten zijn een rapport over kringlooplandbouw, bodemkwaliteit, ecosysteemdiensten op bedrijfs- en gebiedsniveau en een voorstel voor indicatoren. De resultaten van het project worden uitgedragen van de mogelijkheden van kringlooplandbouw en van zelfsturing door een groep/organisatie van boeren.
THEMA
(Stof-)kringlopen
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Conclusies eindrapport: geconcludeerd kan worden dat de aanpak van kringlooplandbouw in de NFW een inspirerend voorbeeld is geweest voor een meer duurzame manier van melkveehouderij in Nederland. Door de aangescherpte wet- en regelgeving zijn gangbare bedrijven op het gebied van mineralenmanagement echter dichterbij de NFW-bedrijven gekomen. De NFW-bedrijven zijn daarmee voor een deel toe aan nieuwe uitdagingen, niet alleen om te blijven inspireren, maar zeker ook om de toegevoegde waarde van certificering waar te blijven maken. Een integrale analyse, zoals uitgevoerd in deze studie, biedt handvatten voor gebruik in andere regio's in Nederland, om een meer duurzame melkveehouderij te realiseren.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/20
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender