Detailgegevens

PROJECTNAAM
Meer met bodemenergie
CODE
SKB-T-11
UITVOERENDE PARTIJEN
IF Technology, Bioclear, Deltares en Wageningen University
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het project gaat in op de maatschappelijke functies die de ondergrond kan vervullen, met als prominent onderdeel bodemenergie. Het project wil een gefundeerd antwoord geven op de verschillende onderzoeksvragen op het gebied van ondergrondse energie-opslag in de vorm van WKO en zal in het kader van DOO worden uitgevoerd.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding, Leidraad/richtlijn, Rapport
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Centraal binnen het nieuwe programma DOO staan de vele maatschappelijke functies die de ondergrond kan vervullen. Bodemenergie is een prominent onderdeel daarvan, want dit draagt bij aan besparing op fossiele brandstoffen en vermindering van CO2 uitstoot. Het streven van de overheid om 20% minder broeikasgassen uit te stoten, 20% energiebesparing te realiseren en 20% duurzame energie toe te passen in 2020 is niet denkbaar zonder de inzet van bodemenergie. Die bestaat in hoofdlijnen uit twee onderdelen: geothermie in de diepe ondergrond en warmte/koude-opslag (WKO). Bij geothermie draait het om het benutten van aardwarmte vanuit de diepere ondergrond. Bij WKO gaat het om het koelen van gebouwen in de zomer en het verwarmen van gebouwen in de winter, gebruik makend van de constante temperatuur van het diepe/ondiepe grondwater. Het project ‘Meer met bodemenergie’ wil een gefundeerd antwoord geven op de verschillende onderzoeksvragen op het gebied van ondergrondse energie-opslag in de vorm van WKO en zal in het kader van DOO worden uitgevoerd. Inmiddels is het project afgerond en op de website www.meermetbodemenergie.nl zijn alle relevante resultaten te vinden.
PROJECTENWEBSITE
Meer met bodemenergie, SKB project 5
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender