Detailgegevens

PROJECTNAAM
Self supporting River System IJsseldelta
CODE
FC5
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS sluit allianties met de verschillende partijen in het areaal van de rivieren en kanalen.
LOCATIE PROJECT
Algemeen
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
SSRS is een nieuw concept voor duurzaam rivierbeheer, waarin de vraag hoe kan het riviersysteem meer self-supporting worden, centraal staat. De rivier is een dynamisch systeem, aanpassingen in de inrichting van het riviersysteem doen een nieuw natuurlijk evenwicht ontstaan. SSRS houdt in, actief zoeken naar andere natuurlijke evenwichten, waarbij bestaande knelpunten of problemen zichzelf oplossen als gevolg van de veranderde dynamiek.
THEMA
Waterbodem
HANDELING
Beleidvorming, Risicomanagement
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Self Supporting River System levert een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van de rivieren op. De ambitie is het waarborgen van de drie kerntaken veiligheid, voldoende en schoon water, en scheepvaart tegen 40% minder kosten in het jaar 2021. Daarnaast levert deze vorm van beheer de volgende ”profits” op:
1. ruimte voor ondernemen en innovatie;
2. het potentieel van het areaal wordt benut voor een robuust
ingericht systeem en maatschappelijke diensten;
3. gebruikmaken van wat de delta ons biedt: ‘maintaining &building with nature’: grondstoffen, water, energie en maatschappelijke beleving.
PROJECTENWEBSITE
http://www.innoverenmetwater.nl/project.asp?id=3330
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties