Detailgegevens

PROJECTNAAM
Integraal gebiedsgericht grondwaterbeheer gemeente Coevorden
CODE
SKB-T-16
UITVOERENDE PARTIJEN
DHV, provincie Drente, gemeente Coevorden, Bouwfonds, Waterschap Velt en Vecht
LOCATIE PROJECT
Coevorden
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project is: 1) een door alle stakeholders gedragen plan van aanpak om gebiedsgericht grondwaterbeheer te implementeren en 2) het creëren van een spoorboekje voor het opstellen van gebiedsgericht grondwaterbeheer.
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Doel van het project is: 1) een door alle stakeholders gedragen plan van aanpak om gebiedsgericht grondwaterbeheer te implementeren en 2) het creëren van een spoorboekje voor het opstellen van gebiedsgericht grondwaterbeheer. De volgende deelproducten en resultaten worden voorzien: - het bepalen van de systeemgrens van het gebiedsbeheer (horizontaal en verticaal. A) Het bepalen van de functies van de ondergrond waarbij duurzame baten ontstaan. B) Het vaststellen of bodemenergie in technische en financiële zin voldoende kansen biedt om de vraag naar koude en warmte op elkaar af te stemmen zodat enerzijds de EPC-waarde wordt verlaagd en anderzijds de bodemverontreiniging in de bronzone wordt beheerst en de pluim wordt verminderd. C) Het bepalen van het meest voor de hand liggende beleidskader waar het gebiedsgericht grondwaterbeheer in Coevorden het beste kan worden ingebed (waterbeheer, ruimtelijke ordening, Wbb). D) Het bepalen van de gebiedsbeheerder met taken en verantwoordelijkheden.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/13
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender