Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzaam doenderzoek in de Zeeuwse delta - Ecosysteemdiensten in de praktijk
CODE
SKB-T-18
UITVOERENDE PARTIJEN
Alterra, provincie Zeeland, Wing, Hogeschool Zeeland, Transitie einland, WTS architecten, Brons en partners, gemeente Schouwen-Duivenland, Partitio, RdH, projectbureau Duurzaam Schouwen-Duivenland, ZLTO, Deltares en Waterschap Scheldestromen
LOCATIE PROJECT
Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Duurzaam beheer van ondergrond, bodem en landschap, en het werken met ecosysteemdiensten blijkt voor partijen in duurzame ontwikkeling vaak moeilijk toepasbaar. Dit project wil samen met vertegenwoordigers van een tiental duurzaamheidsinitiatieven de benutting van ecosysteemdiensten identificeren, en nagaan waar deze eventueel bescherming behoeven. Door de participatieve werkwijze wordt de opgedane kennis direct in de duurzaamheidsinitiatieven verankerd. Bovendien doen alle partners in dit SKB-project kennis op over hoe die inpassing zou moeten gebeuren bij andere of toekomstige initiatieven. Deze kennis zal worden overgedragen via educatieprogramma’s, uitwisseling met andere SKB-projecten en via een slotbijeenkomst. Onderzoek en doen: Doenderzoek
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In de provincie Zeeland wordt hard gewerkt aan een Duurzaam Zeeland door overheden en lokale ondernemers, op het gebied van de groen-blauwe omgeving, energie en grondstoffen, de bebouwde omgeving, en regionale identiteit. De Provincie heeft bovendien als doel de bodem als basis duurzaam te benutten en beschermen. In praktijk is de ondergrond echter nog onvoldoende onderdeel van lopende duurzaamheidsinitiatieven. Doel van dit project is deze verbinding te leggen via het concept van ecosysteemdiensten. Daarvoor moet in kaart gebracht worden welke ecosysteemdiensten in Zeeland relevant zijn, zowel in het fysieke landschap (welke diensten kunnen worden geleverd) als aan de gebruikerskant (wie wil ze benutten en er ook in investeren). Het waarderen van ecosysteemdiensten is een belangrijke stap voor het overtuigen van maatschappelijke groeperingen van de baten van de ondergrond. In dit project worden met behulp van bestaande instrumenten en experts kennis en vaardigheden getraind bij actoren op het gebied van duurzame ontwikkeling in Zeeland. Duurzaam beheer van ondergrond, bodem en landschap, en het werken met ecosysteemdiensten blijkt voor partijen in duurzame ontwikkeling vaak moeilijk toepasbaar. Dit project wil samen met vertegenwoordigers van een tiental duurzaamheidsinitiatieven de benutting van ecosysteemdiensten identificeren, en nagaan waar deze eventueel bescherming behoeven. Door de participatieve werkwijze wordt de opgedane kennis direct in de duurzaamheidsinitiatieven verankerd. Bovendien doen alle partners in dit SKB-project kennis op over hoe die inpassing zou moeten gebeuren bij andere of toekomstige initiatieven. Deze kennis zal worden overgedragen via educatieprogramma’s, uitwisseling met andere SKB-projecten en via een slotbijeenkomst. Onderzoek en doen: Doenderzoek. Het onderzoek heeft inmiddels vier verschillende deelrapporten opgeleverd.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/19
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender