Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gezocht: opbergruimte voor duurzame warmtetoepassingsmogelijkheden/ warmteopslag bij verduurzaming energievoorziening gebouwde omgeving
CODE
SKB-T-19
UITVOERENDE PARTIJEN
IF Technology, Rutger Wierikx
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De doelen zijn: 1) ontwikkeling van ontwerpnormen voor ondiepe en fijnzandige aquifers, 2) vaststellen van het juridisch kader van HT-opslag, 3) inzicht geven in welke bepalende parameters het rendement beinvloeden, 4) in kaart brengen van de randvoorwaarden van financieel rendabele toepassing van HT-opslag en 5) inzicht in de totale haalbaarheid van HT-opslag aan de hand van twee pilots.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Normdocument
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Lonkend perspectief: HT-opslag biedt kansen om de energiestromen tussen warmteaanbieders en –afnemers optimaal af te stemmen. Uitgaande van een penetratiegraad van 5% in de potentiële restwarmteprojecten, kan HT-opslag bijdragen aan 2,5 PJ duurzame warm-televering/jaar. De basisvraag luidt: “Hoe kan hoge temperatuur opslag efficiënt en effectief ingezet worden in een duurzame energievoorziening?”.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/23
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender