Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzaam omgaan met de gebiedsgerichteaanpak van verontreinigd grondwater
CODE
SKB-T-20
UITVOERENDE PARTIJEN
Arcadis, Tauw en RIVM
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De methode DOG, "Duurzaam Omgaan met de Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater", geeft handen en voeten aan het kiezen van het meest duurzame en breed gedragen scenario voor de (gebiedsgerichte) aanpas van verontreinigd grondwater. Het is een afwegingskader waarmee overheden en probleembezitters de meest duurzame strategie voor de aanpak van verontreinigd grondwater kunnen bepalen en onderbouwen. Toepassing van het kader toont de meerwaarde of de baten van de gebiedsgerichte aanpak in het brede perspectief van duurzaamheid aan.
THEMA
Grondwater
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Provincies, Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Draagvlak van alle actoren die betrokken zijn bij het beheer van (verontreinigd) grondwater.
SAMENVATTING PROJECT
De belangrijkste elementen van de DOG methode zijn:
  • Functie van het grondwater zijn leidend: in de afweging tussen verschillende scenario's voor de (gebiedsgerichte) aanpak van grondwaterverontreiniging wordt vergeleken wat het kost, of oplevert, om meer functies van het grondwater mogelijk te maken. Ondersteunend hierbij zijn de door het RIVM afgeleide functie-specifieke risicogrenswaarden voor verschillende verontreinigingen.
  • Gebalanceerde set indicatoren voor duurzaamheid.
  • Scenariomatrix: voor de aanpak van een verontreiniging in het diepe grondwater zijn meerdere oplossingsrichtingen ofwel scenario's mogelijk. Om de scenario's onderling te vergelijken is een scenariomix opgesteld waarin functies en duurzaamheidsindicatoren opgenomen zijn. Doordat de baten en lasten van de verschillende scenario's in één oogopslag inzichtelijk zijn, ontstaat een helder overzicht dat de basis is voor het afwegingsproces.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/28
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender