Detailgegevens

PROJECTNAAM
MER InTegreert Ecosysteemdiensten (MERITE)
CODE
SKB-T-22
UITVOERENDE PARTIJEN
Deltares, SKB
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het MERITE-project beoogt de potenties van ecosysteemdiensten voor m.e.r. verder te onderzoeken. Het doel van deze idee-fase is het vinden van geschikte m.e.r.-case studies om de meerwaarde van een ESD-benadering te toetsen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Leidraad/richtlijn
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het doel van deze idee-fase is het vinden van geschikte m.e.r.-casestudies om de meerwaarde van een ESD-benadering te toetsen. De werkzaamheden in de idee-fase bestaan uit verdieping van bestaande kennis over een ESD-aanpak in m.e.r.-trajecten en contact met bij m.e.r. betrokken partijen. Tijdens de workshop met eindgebruikers wordt nader bepaald hoe de ESD-benadering in m.e.r.-studies kan worden toegepast. Kennisoverdracht vindt plaats tijdens de workshop en via de eindproducten. Resultaten idee-fase: • Go/no go beslissing; • Indien go: consortiumvorming, projectplan, inclusief beschikbare case studies. Indien no go: notitie met onderbouwing van het besluit.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/38
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender