Detailgegevens

PROJECTNAAM
Geothermie Manifestatie
CODE
SKB-T-23
UITVOERENDE PARTIJEN
SKB, TNO, TU Delft en Stichting Warmtenetwerk
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de Geothermie Manifestatie is: 1) samenbrengen van partijen (gemeenten, provincies, bedrijfsleven) die iets met geothermie zouden willen of daartoe al (de eerste) stappen hebben ondernomen; 2) samenbrengen en delen van praktijkkennis en -ervaringen tussen partijen, gericht op: - hoe kom je tot de toepassing van geothermie in stedelijk gebied? - Wat zijn succesfactoren, welke knelpunten kom je tegen en hoe los je die op? 3) Relatie tussen geothermie en andere maatschappelijke opgaven in stedelijk gebied laten zien; 4) Nieuwe kennisvragen identificeren. Tijdens de manifestatie zal bekeken moeten worden binnen welk programma of project die geïdentificeerde kennisvragen opgepakt kunnen worden; dat zou kunnen via het SKB innovatieprogramma, maar mogelijk ook via het Platform Geothermie, het (beoogde) NOPG1 of andere lopende trajecten. Deze vier doelstellingen worden zoveel mogelijk bereikt door samenwerking met reeds bestaande netwerken en initiatieven en een podium te bieden voor lopende initiatieven rondom de toepassing van geothermie. Daarmee wordt de Geothermie Manifestatie niet ‘het zoveelste initiatief’, maar juist een verbindende factor.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Communicatie
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Analoog aan de Carrousel Ondergrond en Ordening en het ‘Platform (in oprichting) voor Ecosysteemdiensten’ wil SKB ook starten met een serie netwerkbijeenkomsten rondom de toepassing van geothermie. SKB heeft behoefte om praktijkkennis en -ervaringen rondom de toepassing van geothermie samen te brengen en te delen, bij voorkeur via een reeks activiteiten en bijeenkomsten met (potentiële) initiatiefnemers uit bijvoorbeeld gemeenten, provincies en het bedrijfsleven. Ook TNO en TUD hebben uit gesprekken met de gemeenten Almere, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en (stad en provincie) Utrecht geconcludeerd dat er behoefte is om rondom de toepassing van geothermie praktijkervaringen met elkaar te delen, zodat in de toekomst goede en strategische afwegingen gemaakt kunnen worden voor de toepassing van geothermie in stedelijke gebied. , De Geothermie Manifestatie gaat bestaande initiatieven juist verbinden, waarin het toepassen van geothermie als duurzame energiebron in stedelijk gebied centraal staat. De netwerkbijeenkomsten beogen een inspirerende en lerende omgeving te creëren voor bestaande netwerken en diverse partijen die in hun eigen (beleids)praktijk bezig zijn met (het denken over) de toepassing van geothermie in de stedelijke omgeving.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/42 http://www.soilpedia.nl/Webpaginas/soilpedia_energie.htm
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender