Detailgegevens

PROJECTNAAM
De Utrechtse biowasmachine
CODE
FC6
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente, projectontwikkelaars en installateurs, gebruikers, energieleveranciers, beheerders openbare ruimte grondwaterbeheerders.
LOCATIE PROJECT
Stationsgebied Utrecht
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Integrale aanpak historische verontreinigingen veroorzaakt door onder andere chemische wasserijen en metaalbedrijven met oplosmiddelen in combinatie met warmte-koudeopslag (WKO). De komende dertig jaar moet de biowasmachine in samenwerking met omliggende WKO-systemen de vervuiling van het ruim zes vierkante kilometer tellende gebied binnen de perken houden.
THEMA
Bodemenergie/wko, Grondwater
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Historische verontreinigingen veroorzaakt door onder andere chemische wasserijen en metaalbedrijven met oplosmiddelen zijn niet meer afzonderlijk te saneren maar worden als één geheel aangepakt. Hierbij wordt bewust de combinatie gezocht met warmte-koudeopslag (WKO). Het concept heeft de naam 'Biowasmachine' gekregen. De komende dertig jaar moet de biowasmachine in samenwerking met omliggende WKO-systemen, waaronder de nu al functionerende systemen de vervuiling van het ruim zes vierkante kilometer tellende gebied binnen de perken houden. De bodem vervult in dit project twee functies. De grondwaterstroming voert op natuurlijke wijze pluimen van vervuiling met zich mee, maar levert ook koeling of warmte voor allerlei stedelijke functies. Doordat WKO-systemen grondwater oppompen, er warmte aan onttrekken of er warmte aan afgeven, ontstaat menging en beweging van de vervuiling. Daardoor kunnen bacteriën de dechlorering beter uitvoeren. De WKO-systemen zijn zogezegd de motor van de wasmachine. De extra menging als gevolg van het oppompen en weer terugbrengen van grote debieten aan grondwater in de bodem bespoedigt het afbraakproces van de chloorhoudende vervuiling. Elk nieuw WKO-systeem dat de woningen en kantoren in het gebied van duurzame warmte en koude voorziet, vergroot het toerental van de wasmachine.
PROJECTENWEBSITE
http://www.citychlor.eu/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties