Detailgegevens

PROJECTNAAM
Warmte en Koude Opslag, waar voor je geld!
CODE
SKB-T-24
UITVOERENDE PARTIJEN
Amsterdam DMB, Milieudienst Ijmond
LOCATIE PROJECT
Amsterdam
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Doelstelling van het project is om instrumentarium te ontwikkelen waarmee de energie-efficiency van gebouwen (het WKO-bronsysteem, omzetting en afgifte van warmte en koude) gemaximaliseerd kan worden.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Leidraad/richtlijn
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Uit landelijk onderzoek blijkt dat circa 70% van de WKO’s onvoldoende functioneert. Dit beeld komt overeen met de praktijkervaring van gemeenten en provincies. Deze signalen vormen een bedreiging voor de gewenste landelijke opschaling van WKO’s in het CO2 reductiebeleid. De huidige optimaliseringsinstrumenten richten zich vooral op het beheersen van de effecten op de ondergrond (bronsysteem). Er ontbreekt een focus op de energie efficiency van het totale WKO-systeem, dus inclusief omzetting en afgifte van energie.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/25
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender