Detailgegevens

PROJECTNAAM
Kijk eens wat vaker onder de graszode
CODE
SKB-T-25
UITVOERENDE PARTIJEN
Waterschap Vallei en Eem, Provincie Utrecht, Alterra, Louis Bolk Instituut en ARCADIS
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Monitoren en modelleren van positieve effecten duurzaam bodembeheer op vochthuishouding.
THEMA
Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Methode
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De betrokken partijen hebben als doel de veronderstelde positieve effecten op de vochthuishouding op wetenschappelijk niveau te monitoren, te rapporteren teneinde het proces te kunnen modelleren en zodanig te communiceren dat de implementatie van duurzaam bodembeheer gestimuleerd wordt in samenhang met klimaatadaptatie door de agrarische sector. De positieve bijdrage aan klimaatadaptatie bestaat vooral uit een verbeterde droogteresistentie van de percelen waardoor agrarische bedrijven minder afhankelijk worden van de toevoer van zoetwater. Daarnaast wordt een positieve bijdrage verwacht aan het vasthouden van water in natte periodes met als gevolg een verminderde bergingsopgave voor de waterbeheerder.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/27
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender