Detailgegevens

Illustratie bij pilot Ontwerpen met de ondergrond

PROJECTNAAM
Ontwerpen met de ondergrond
CODE
SKB-T-26
UITVOERENDE PARTIJEN
TNO, Deltares, SKB, gemeente Rotterdam en ministerie van I&M
LOCATIE PROJECT
Rotterdam
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Integratie ondergrond in stedenbouwkundige ontwerpen. Een belangrijke uitdaging daarin is het verbeteren van het afstemmingsproces tussen boven- en ondergrond om zodoende tot een beter ruimtelijk ontwerp voor de (her)inrichting van stedelijk gebied te komen. Dit is inclusief de inrichting van de ondergrond door in het ontwerp beter rekening te houden met de eigenschappen van de reeds geroerde bodem en ondergrond en met de daarin aanwezige kabels, leidingen en bouwwerken.
THEMA
Kabels en leidingen, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van de ondergrond, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor is het betrekken van de werkvloer bij het nadenken over een verbeterde werkwijze. Faalfactor is dat alles wat in de praktijk moeilijk zit ook in het project moeilijk zal zijn.
SAMENVATTING PROJECT
In het licht van de klimaatopgave is de vraag naar mogelijkheden om bestaand stedelijk gebied aan te passen bijzonder groot. De ondergrond speelt hierin een cruciale rol als het gaat om klimaatadaptatie (water) en -mitigatie (energie). Het verbeteren van het afstemmingsproces tussen boven- en ondergrond om zodoende tot een beter ruimtelijk ontwerp voor de (her)inrichting van stedelijk gebied te komen. Dit is inclusief de inrichting van de ondergrond door in het ontwerp beter rekening te houden met de eigenschappen van de reeds geroerde bodem en ondergrond en met de daarin aanwezige kabels, leidingen en bouwwerken: 1. Dit voor een concreet projectgebied en algemeen voor de stad, 2. Dit voor zowel de betrokken ontwerpers als voor de betrokken civiel technici, 3. In een gemeenschappelijk ontwerpproces.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/31www.deltares.nl/nl/project/1069936/ontwerpen-met-de-ondergrond
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender