Detailgegevens

PROJECTNAAM
De ondergrond in het bestemmingsplan
CODE
SKB-T-27
UITVOERENDE PARTIJEN
CSO, BügelHajema, Nirov, Arnhem, Haarlem, Maastricht, Heerenveen, Rotterdam, province Limburg en provincie Fryslân
LOCATIE PROJECT
Arnhem, Haarlem, Maastricht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Inzet van bestemmingsplan bij ordenen van de ondergrond. Het project heeft als doelen: 1) aan de hand van enkele concrete projecten een bestemmingsplan opstellen voor gebruik van de ondergrond, 2) proberen de wereld van de RO en die van de sectorale ondergronddeskundigen te verbinden zodat zij meer begrip krijgen voor elkaars rol in het opstellen van een bestemmingsplan, 3) de opgedane kennis toegankelijk maken voor derden in de vorm van een handleidng.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Bewustwording bij zowel ondergronddeskundigen als RO'ers, elkaars taal leren spreken.
SAMENVATTING PROJECT
Het bestemmingsplan kan een instrument zijn om de ondergrond te ordenen en de belangen van de ondergrond vast te leggen. In het project is gekeken naar het ruimtelijk vastleggen van het benutten van de ondergrond voor bodemenergie, het beschermen van waardevolle aardlagen in een bestemmingsplan en het integreren van de ondergrond voor een bestemmingsplan van de binnenstad. Hieruit is een handreiking gerold die gebruikt kan worden voor het betrekken van de ondergrond bij het opstellen van een bestemmingsplan. Inmiddels zijn bestemmingsplannen opgesteld voor de ordening van bodemenergie in de Waarderpolder en voor de bescherming van leemlagen (die beken voeden) in Haarlem. Voor de gemeente Maastricht is een bijdrage geleverd aan het actualiseren van het bestemmingsplan voor het gehele centrum (met een pilot is nagegaan welke ondergrondfuncties kunnen worden toegevoegd, en hoe). Tenslotte is een handleiding opgesteld die door derden kan worden gebruikt bij het opstellen van een eigen bestemmingsplan.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/33
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender