Detailgegevens

PROJECTNAAM
GGb Noord-Brabant: Bestuurlijke Agenda en uitvoeringsprogramma 2012 - 2014
CODE
SKB-T-28
UITVOERENDE PARTIJEN
provincie Noord-Brabant
LOCATIE PROJECT
Noord-Brabant
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Agenderen gebiedsgericht grondwaterbeheer op bestuurlijke agenda en deze aanpak bestuurlijk faciliteren
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Governance
VERWACHTE OUTPUT
Methode
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Door de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterbeheer bestuurlijk te agenderen wordt draagvlak gecreëerd om de bottom-up ontwikkeling van gebiedsgericht grondwaterbeheer verder te versterken. Er moet bestuurlijke verbodenheid komen met deze aanpak en commitment aan de implementatie daarvan. Daarom wordt voor de provincie Noord-Brabant een bestuurlijke agenda opgesteld voor de periode 2012-2014.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/37
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender