Detailgegevens

PROJECTNAAM
Nederlandstalige Community of Practice Ecosysteemdiensten (CoP-ESD)
CODE
SKB-T-30
UITVOERENDE PARTIJEN
Deltares, SKB
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het delen van de passie voor praktijktoepassing van het ESD concept, en door regelmatige interactie met elkaar, leren om het ESD concept beter in praktijk toe te passen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Kennis delen en ervaringen uitwisselen over de toepassing van en werken met ecosysteemdiensten. Het delen van deze kennis bevordert inzicht in: 1) waar we staan met de toepassing van ecosysteemdiensten bij het beheer van de bodem en de ondergrond, 2) inspirerende praktijkvoorbeelden die anderen motiveren, 3) praktische handvatten en instrumenten die kunnen helpen bij het toepassen van ecosysteemdiensten in de praktijk, 4) wat er nog nodig is om het concept van ecosysteemdiensten nog beter in de praktijk te gaan toepassen en 5) hoe dit kan, inclusief de financiering ervan. Op deze vraagstukken richt deze CoP zich. Deze CoP richt zich op alle bodem-/ondergrondprofessionals die zich bezighouden met ecosysteemdiensten.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/43
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender