Detailgegevens

Illustratie bij pilot Buisleidingstraat

PROJECTNAAM
Buisleidingstraat
CODE
SKB-C-1
UITVOERENDE PARTIJEN
LSNed, Grontmij
LOCATIE PROJECT
Noord-Brabant (regio West, Brabantse Wal)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
LSNed is voornemens om op de Brabantse Wal in West-Brabant een gebiedsgericht pilotonderzoek te starten naar andere vormen van beheer en gebruik van de buisleidingenstraat.
THEMA
Kabels en leidingen, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van de ondergrond, Governance
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De eerste inspanningen in West-Brabant laten zien dat er kansen voor en vragen over meerdere onderwerpen zijn, waaronder: meervoudig gebruik, technische aspecten zoals het bodem-watersysteem, de ontwikkeling en beheer van nieuwe leidingstroken en -straten en kennisontwikkeling & kennisexport. De opgave in de showcase is daarmee een complexe opgave waarbij drie vraagstukken te onderscheiden zijn: meervoudig ruimtegebruik, visie en beleid en good governance. LSNed wil samen met project – en gebiedspartners deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten uitwerken met als pilot delen van het tracé in West-Brabant. LSNed brengt kennis en ervaring die op nationaal niveau kan worden benut. LSNed heeft op lokaal en nationaal niveau ondersteuning nodig.
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases