Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ontwikkeling van natuur in voormalige landbouwgebieden: nieuwe vormen van beheer en financiering voor landschap en natuur
CODE
SKB-C-2
UITVOERENDE PARTIJEN
My Eyes Group NV, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Staatsbosbeheer, Stichting zuiverNatuur, DLG, Waterschap Veluwe, NIOO-KNAW, NMI-Agro, BLGG, provincie Gelderland, provincie Overijssel
LOCATIE PROJECT
Gelderland, Drenthe en Overijssel
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
In gebieden die aan de landbouw onttrokken zijn en tot natuurgebied omgevormd worden zijn de bodemprocessen essentieel om tot herstel van soortenrijke vegetaties te komen. De behoefte is groot om de bodemprocessen, de invloed van de biodiversiteit in de bodem en de invloed van bodemorganismen beter te begrijpen, waardoor de ontwikkeling van de natuur bevorderd kan worden. In deze showcase willen we de kennis en ervaring die in vijf gebieden ontwikkeld wordt met elkaar vergelijken en deze kennis onderling uitwisselen en praktijkproeven uitvoeren.
THEMA
Biodiversiteit
HANDELING
Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Natuurorganisaties
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Naast de resultaten van het onderzoek, de maatschappelijke betrokkenheid, worden ook kosten/baten analyses en systeemanalyses gemaakt die informatie moeten opleveren over het voordeel en/of nadeel voor de maatschappij en betrokken organisaties bij veranderend beheer van natuurgebieden. Ook wordt inzicht verschaft over productinnovaties, alsmede marketingconcepten uitgewerkt, die het gevolg zijn van de meerwaarde die door productie in natuurgebieden verkregen wordt. Deze informatie wordt ook verwerkt in de kosten/batenanalyses die worden opgesteld.
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases