Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
CODE
SKB-C-4
UITVOERENDE PARTIJEN
De provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en waterschap Groot Salland
LOCATIE PROJECT
Overijssel (IJssel-Vechtdelta)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Binnen gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta zullen nieuwe allianties tussen water, ruimte, economie en ondergrond concreet kunnen worden gemaakt. Binnen deze context willen we de ondergrond een volwaardige plek gaan geven. De doelen van de verkenningsfase zijn:
• Het verkrijgen van inzicht in de rol van de ondergrond binnen het Deltaprogramma door het uitvoeren van de vier deelprojecten;
• Het leveren van input voor het Lange Termijn Perspectief en Stadshagen+;
• Het leveren van de benodigde informatie voor de go/no go beslissing in februari/maart 2013.

Om deze doelen te realiseren zijn vier deelprojecten geformuleerd, met vier deelproducten als resultaat, namelijk:
• Deelproduct 1 (DP1): analyse van de kennisvragen vanuit de ondergrond. Dit deelproject is uitgevoerd door Deltares. Een onderdeel omvat ook een reflectie op de projecten van het UP IJVD vanuit de ondergrond;
• Deelproduct (DP2): het inbrengen van bouwstenen vanuit de ondergrond binnen de twee lange termijn perspectieven, deels gebeurd via de werksessies;
• Deelproduct 3 (DP3): een verkenning van de inzet van de ondergrond binnen een duurzame ontwikkeling van de Zwolse wijk Stadshagen (Stadshagen+);• Deelproduct 4 (DP4): het opstellen van een onderzoekagenda en projectplan voor het vervolg van de showcase, gebaseerd op de resultaten van de andere drie deelproducten en inbreng van alle gebiedspartners.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Strategie
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De showcase start met het uitvoeren van 4 deelprojecten. De eerste twee deelprojecten zijn meer ‘top-down’ geformuleerd, sterk vanuit het Deltaprogramma (projectlijnen 1 en 3 binnen de gebiedsontwikkeling). Deelprojecten 3 en 4 zijn meer ‘bottom-up’ geformuleerd (projectlijn 2 binnen de gebiedsontwikkeling). Parallel aan het starten met deze vier deelprojecten is in 2012/begin 2013 gewerkt aan het verder verbeteren van het projectplan waarbij in overleg met de overige stakeholders en inzet van de tussentijdse resultaten van de deelprojecten 1 en 2 nog een aantal deelprojecten zijn geformuleerd. De voorverkenning is uitgevoerd door de provincie Overijssel samen met de gemeente Zwolle en met input vanuit het Waterschap Groot-Salland en begin 2013 afgerond. Samen met de gebiedspartners wordt nu het voorstel voor het vervolg van de SKB-showcase, inclusief de contractering, verder uitgewerkt.
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases