Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ecosysteemdiensten in de Westelijke Veenweiden
CODE
Triple-O-1
UITVOERENDE PARTIJEN
Alterra Wageningen UR, LEI Wagening UR, Wageningen UR Livestock Research melkveeproefbedrijf Zegveld, Royal Haskoning, Grontmij, Programmabureau Groene Hart
LOCATIE PROJECT
Westelijk veenweidengebied Groene Hart
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Triple-O benadering toepassen bij gebiedsontwikkeling
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De schaal waarop ecosysteemdiensten worden geleverd verschilt per dienst. Dat maakt het moeilijk om de geschiktheid van een gebied voor ecosysteemdiensten op kaart aan te geven. De pilot richt zich op de schaal van een bedrijf om zo de meerwaarde van ecosysteemdiensten voor het boerenbedrijf te onderzoeken. Er is meer inzicht verkregen in de reden waarom de potentie van het gebied nog niet ten volle wordt benut. De context is breder dan de fysieke eigenschappen van het gebied. Ecosysteemdiensten ontstaan in de wisselwerking tussen cultuur en natuur.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Triple-O