Detailgegevens

PROJECTNAAM
Veerweggebied Culemborg
CODE
Triple-O-2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Culemborg
LOCATIE PROJECT
Culemborg
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Beantwoording van de vraag: wat kan het Veerweggebied bijdragen aan de ontwikkeling van Culemborg.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het Veerweggebied was eerst bedoeld voor woningbouw. Door de economische crisis was dit niet meer realiseerbaar. Met de Triple-O aanpak is gekeken welke functie het gebied nog meer kan vervullen voor Culemborg. Belangrijkste les was uiteindelijk snel met mensen in gesprek te gaan. Voorbereidingstijd gebruik om gebied te leren kennen en gebruikers te identificeren. Doe geen uitgebreide literatuurstudie vooraf.
PROJECTENWEBSITE
Triple O aanpak: ontdekken, overeenkomen en ontwikkelen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Triple-O