Detailgegevens

PROJECTNAAM
Leiden Bio Science Park (LBSP)
CODE
Triple-O-3
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Milieudienst West-Holland, Ondernemersvereniging Bio Science Park, LUMC, NCB/Naturalis, Rijksgebouwendienst en Hoogheemraadschap Rijnland.
LOCATIE PROJECT
Leiden
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Vanuit ecosysteemdiensten en aanpak Triple-O te kijken naar de ontwikkeling van het Leeuwenhoekpark.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Hergebruik en inrichting Leeuwenhoekpark. Inrichting op basis van gewenste kwaliteit en de waarden die dit oplevert voor gebruikers. Ontwikkelling naar gebiedsdenken en het natuurlijk systeem als geheel is het onderwerp van deze pilot gebleken. Duidelijk taalgebruik, eenduidige begripsuitleg, en de juiste diepgang op de juiste momenten.
PROJECTENWEBSITE
Triple O aanpak: ontdekken, overeenkomen en ontwikkelen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Triple-O