Detailgegevens

PROJECTNAAM
Stadshavens Rotterdam
CODE
VM1
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., diverse marktpartijen
LOCATIE PROJECT
Rotterdam
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Twee doelstellingen:
  • versterking van de economische structuur van stad en haven;
  • scheppen van aantrekkelijke en hoogwaardige woon- en werkmilieus.
THEMA
Afdekking bodem
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Mede door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte ontstaat er in de havens binnen de stad – Waal/Eemhaven, Rijn/Maashaven, Merwehaven/Vierhavens en op het RDM-terrein – ruimte voor herordening en vernieuwing. Innovatie is het sleutelwoord, met een accent op energietransitie en watermanagement. Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. de komende 20 tot 40 jaar bijzondere, innovatieve woon- en werkgebieden in het stadshavensgebied. Daarbij is een ‘stip op de horizon gezet’ richting het jaar 2040. Een paar feiten en cijfers: 10.000 nieuwe woningen en 5.000 woningequivalenten (waarvan 6.000 van het totaal op het water), onderwijs voor tenminste 1.000 studenten en 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen.
PROJECTENWEBSITE
Stadshavens Rotterdam, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen