Detailgegevens

PROJECTNAAM
Waterberging Rotterdam
CODE
VM2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
LOCATIE PROJECT
Rotterdam (Museumpark)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Realisatie van parking Museumpark met functie als:
  • tijdelijke opvang van regenwater, bij hevige en langdurige regen;
  • parkeermogelijkheid.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Door de dubbelfunctie van een parkeergarage met waterberging wordt de schaarse ruimte in het hart van de stad optimaal benut. Het parkeren en opvangen van water blijven echter altijd van elkaar gescheiden. De ondergrondse waterberging is één van de innovatieve maatregelen uit het Waterplan II, die de gemeente Rotterdam samen met de waterschappen in het dichtbevolkte, stedelijke gebied toepast. De afdeling Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam is samen met het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het beheer van de watersystemen in de stad. Naast de financiering door de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, heeft de provincie Zuid-Holland een bijdrage geleverd. De ondergrondse waterberging past binnen de doelstellingen van het college om in 2025, 100% klimaatbestendig te zijn.
PROJECTENWEBSITE
Ondergrondse waterberging project Museumpark, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen