Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsopgave Nederweert
CODE
VM3
UITVOERENDE PARTIJEN
Europese Unie, Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Nederweert, Waterschap Peel en Maasvallei, Limburgs Landschap, private partijen
LOCATIE PROJECT
Nederweert
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het project heeft tot doel om het gebied zodanig in te richten, dat voor zowel landbouw als natuur een meerwaarde wordt behaald. Dit gebeurt door middel van:
  • vergroting van de bedrijfskavels;
  • verkorting van de afstand tot de bedrijfskavels;
  • vermindering van het aantal veldkavels;
  • kavelconcentratie;
  • vormverbetering.
THEMA
Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Partijen hebben met succes gezocht naar een gebiedsinrichting waarbij er voor zowel landbouw als natuur een meerwaarde te behalen is. In plaats van handhaving van de Natuurbeschermingswet in een twee kilometer brede zone rondom de natuurgebieden worden vergaande waterconserveringsmaatregelen getroffen. Grondeigenaren betalen mee. De bijdrage aan de kosten is afhankelijk van het nut dat men heeft bij de herverkaveling.
PROJECTENWEBSITE
Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen