Detailgegevens

PROJECTNAAM
Tuinstad Schiebroek-Zuid, Rotterdam
CODE
FC8
UITVOERENDE PARTIJEN
Except, Woningbouwcorporaties, Gemeente Rotterdam, wijkontwikkelingsmaatschappij, bewoners Schiebroek-Zuid
LOCATIE PROJECT
Rotterdam
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Experimenteren met collectieve landbouw door stadsbewoners. Dit experiment kan uitgroeien tot verdergaande vorm van stadslandbouw.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Schiebroek-Zuid is een woonwijk van ongeveer 2.000 woningen in Rotterdam-Noord. Het is een typisch naoorlogse flatwijk. Veel woningen zijn verouderd, slecht geïsoleerd, te klein voor gezinnen en niet voldoende toegankelijk voor ouderen of gehandicapten. De wijk staat daarom op de lijst van herstructureringswijken van de gemeente. Die heeft met de drie woningcorporaties een plan voor de wijkaanpak opgesteld. Sloop is de oplossing voor een deel van de woningcomplexen en daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. De singels en wegen in de wijk worden samengebracht en er komen autoluwe binnengebieden tussen de singels met een meer diverse inrichting, bijvoorbeeld stadslandbouw of een speelplek. De deelplannen krijgen in samenspraak met de bewoners een verdere uitwerking. Het geheel vormt een flexibele ontwikkelingsstrategie voor het gebied de komende 10 tot 25 jaar. Door de crisis is er momenteel sprake van temporisering van de grote plannen. De vernieuwing kan doorgaan met behulp van een plan met frisse invalshoeken, dat uitgaat van duurzaam transformeren in plaats van slopen, en van het gebruik van lokale bronnen voor eigen energie-, water- en voedsel voorziening. Naast de technische analyse voor energie, water, materialen, natuur en voedsel werd ook een sociaal-economische analyse van de wijk gedaan. Het doel hiervan is het sociaal kapitaal in de wijk te ontsluiten ("social mining") en mensen de ruimte te geven om bij te dragen aan de realisatie van een duurzaam Schiebroek-Zuid.
PROJECTENWEBSITE
http://www.except.nl/nl/#.nl.projects.56-sustainable-schiebroek-zuid
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties