Detailgegevens

PROJECTNAAM
Landschapsveiling Ooijpolder-Groesbeek
CODE
VM5
UITVOERENDE PARTIJEN
ARK, Via Natura, Triple E
LOCATIE PROJECT
Beek-Ubbergen
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Inzet van instrument 'Landschapsveiling' creëert goodwill in de streek door 10 jaar beheer van een strook natuur tussen stuwwal en uiterwaarden te kunnen realiseren. Het belang van natuur en landschap wordt benadrukt en middelen worden gegenereerd voor beheer en onderhoud.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
Het organiseren van een landschapsveiling vraagt veel voorbereiding (en kosten?). Het vereist tevens bewoners, bedrijven en gemeenten die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Sleutelfactor voor succes is het investeren in het regionale netwerk van bedr
SAMENVATTING PROJECT
De eerste landschapsveiling was in de Ooijpolder. Er zijn plannen om deze ook in Groesbeek en Amstelland te organiseren. Landschapselementen worden ter veiling aangeboden en geïnteresseerden kunnen er een bod op uitbrengen. Het verschil met een gewone veiling is dat de ‘koper’ een haag, poel of boom etc. alleen adopteert en geen eigenaar wordt. Dat blijft de eigenaar van de grond waarop het landschapselement zich bevindt. Met de opbrengst kunnen de geveilde landschapselementen voor een vastgestelde periode onderhouden en beschermd worden. Het instrument creëert goodwill in de streek, benadrukt het belang van natuur en landschap onder de bevolking en genereert middelen voor beheer en onderhoud. De landschapsveiling in de Ooijpolder heeft 130.000 euro opgebracht, waarvoor zes hectares aan landschapselementen 10 jaar lang beschermd en beheerd kunnen worden.
PROJECTENWEBSITE
Ooijpolder, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen