Detailgegevens

PROJECTNAAM
Nieuw Binckhorst Den Haag
CODE
VM6
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Den Haag, Urhahn Urban Design, Floris Alkemade Architect
LOCATIE PROJECT
Den Haag (Nieuw Binckhorst)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De opgave is de aanpassing van het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag aan de eigentijdse eisen waardoor een spannende mix van bedrijven, woningen en (groen-) voorzieningen ontstaat. Daarnaast moet het huidige geïsoleerde karakter transformeren naar open en goed bereikbaar.
THEMA
Afdekking bodem
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Herontwikkelen (bedrijfsterreinen)
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag wordt getransformeerd tot een gebied met een mix van bedrijven, woningen, groen en voorzieningen. Het plan ‘Nieuw Binckhorst’ van Urhahn Urban Design en Floris Alkemade Architect voorziet in de stedenbouwkundige inpassing van een nieuwe stadsentree, de aanleg van een stadspark en het openbaar maken van kades, plekken en verbindingen. Deze publieke investeringen bieden de condities voor een ambitieuze en geleidelijke vernieuwing van het gebied, waarin de vele markante industriële gebouwen van de Binckhorst een prominente plek innemen.
PROJECTENWEBSITE
Nieuw Binckhorst, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen