Detailgegevens

PROJECTNAAM
Nieuw Hembrug Zaandam
CODE
VM12
UITVOERENDE PARTIJEN
Projectbureau Nieuw Hembrug
LOCATIE PROJECT
Zaandam (Nieuw Hembrug)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Uitzoeken hoe een terrein en bijbehorende bouwwerken van een voormalige munitiefabriek ontwikkelt kunnen worden.
THEMA
Afdekking bodem
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Herontwikkelen (bedrijfsterreinen)
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Om Nieuw Hembrug opnieuw tot leven te brengen wordt naar een multifunctioneel werk- en leefgebied gestreefd voor:
  • kleinschalige creatieve en innovatieve bedrijven gerelateerd aan de industriële geschiedenis van de Zaanstreek: de food- en maakindustrie. Het gebied leent zich bij uitstek voor vestiging van ateliers, studio’s, ambachtelijke werkplaatsen en kantoorbedrijvigheid in creatieve, kennis en research sectoren;
  • hotels, kwaliteitshoreca en thematische retail met een ambachtelijk concept. Deze leisure functies helpen de levendigheid en leefbaarheid op het terrein te vergroten;
  • toeristische en publieke functies die aangetrokken worden door het ruige karakter van terrein en gebouwen, zoals evenementen, culturele festivals en congressen.
PROJECTENWEBSITE
Nieuw Hembrug, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen