Detailgegevens

PROJECTNAAM
KRW-Teelt de grond uit
CODE
VM7
UITVOERENDE PARTIJEN
Wageningen Universiteit (LEI, PPO, WUR-glastuinbouw), Proeftuin Zwaagdijk
LOCATIE PROJECT
Wageningen
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkelen en in praktijk toepassen van nieuwe teeltsystemen met:
  • grote vermindering van emissies;
  • betere aansluiting op marktvraag;
  • meerwaarde voor telers.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Dit project moet leiden tot betere: produktkwaliteit, arbeid, logistiek, minimale emissie, plantgezondheid, onkruidbeheersing, automatisering en mechanisering, rendement en breder sortiment.
PROJECTENWEBSITE
Teelt de grond uit, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen