Detailgegevens

PROJECTNAAM
Energieonderzoek bedrijventerrein De Vork
CODE
VM10
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Heerhugowaard
LOCATIE PROJECT
Heerhugowaard (bedrijventerrein De Vork)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Onderzoeken op welke manier de gemeente Heerhugowaard in 2030 energieneutraal kan zijn. Eén van de duurzame initiatieven is het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Vork.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Op grond van het rapport koos de gemeente voor de gebouwgebonden optie met een warmtepomp en warmte- en koudeopslag. Bedrijven die zich vestigen op De Vork leggen een systeem voor warmte- en koudeopslag in de bodem aan. Ze krijgen hiervoor een korting op de grondprijs. De terugverdientijd van deze optie is 6,5 tot 8,5 jaar. De gekozen optie is ‘all electric’, en vraagt dus geen aardgasvoorziening. Om interferentie tussen de bronnen te voorkomen laat de gemeente momenteel de ondergrond onderzoeken. Met deze optie heeft De Vork een Energieprestatie op locatie (EPL) van 8. Daarnaast wil de gemeente windturbines plaatsen, die mogelijk voor een EPL van 10 kunnen zorgen. De realisatie van De Vork staat gepland vanaf 2010.
PROJECTENWEBSITE
Heerhugowaard energiekansen bedrijventerrein, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen