Detailgegevens

PROJECTNAAM
Oriëntatie op de ondergrond
CODE
ILB-2-29
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Stedendriehoek, Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Stedendriehoek)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Verkenning en regionale afstemming van de mogelijkheden voor duurzaam gebruik van de ondergrond in de regio. In dit ILB-2-traject komen tot het uitwerken van een stappenplan waarmee de regio Stedendriehoek aan de slag kan om de ondergrond een plaats te geven in het RO-proces. In een vervolgtraject, na de pilot, het in beeld brengen van de vraag naar ondergrondinformatie bij beleids-gerelateerde collega’s op grond waarvan de gemeente in staat is een (ambtelijk) besluit te nemen om verder te gaan met het uitwerken van duurzaam gebruik van de ondergrond.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Tijdens de workshop (m.b.v.) vragenlijst werd het onderlinge verschil in kennisniveau, ervaringen en behoeften duidelijk. Dit bemoeilijkt het gezamenlijk optrekken in een vervolg na een pilot. Dit is uitgesproken en m.b.v. een stappenplan kan een ieder zijn behoefte invullen. Samenwerking tussen 'vergelijkbare' gemeenten blijft een optie.
SAMENVATTING PROJECT
Tijdens de werksessie (bodemmedewerkers) is gewerkt met het Torenmodel (stap 1). Nadien is per gemeente de ondergrondagenda ingevuld. Gezien de behoefte is gekozen voor afsluiting in de vorm van een stappenplan. Samen met andere werkvelden vaststellen van nut en noodzaak van duurzaam gebruik van de ondergrond. Voorstel is een afzonderlijke verkenning met de juiste collega’s zorgen voor intern draagvlak en betrokkenheid houden bij het werkproces. Het stappenplan is opgebouwd uit:
  1. interviews,
  2. werksessies relevante ondergrondkwaliteiten en andere werkvelden,
  3. resultaten 1+2 in een notitie.
Document: Voorstel vervolgstappen ondergrond.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Per gemeente interviews en werksessies met de doelgroep. Samenwerking bevorderen door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel dit voor vergelijkbare gemeenten op te laten pakken, of pro-actief de OVIJ dient een voorstel hiervoor in bij de gemeenten.
PROGRAMMA
ILB