Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondersteuning opstellen beleid, gebruik & inrichting ondergrond
CODE
ILB-2-30
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeentes Heerde, Hattem, Oldebroek, ELburg, Nunspeet, Ermelo, Putten en Harderwijk.
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Noord Veluwe)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Ondersteuning opstellen beleid, gebruik & inrichting ondergrond. In de regio worden regelmatig vragen gesteld over het gebruik van de ondergrond. De regio heeft al een aantal warmte/koude opslagen en met de komst van de Amvb Bodemenergiesystemen is het belangrijk om beleid hierover te ontwikkelen. Door dit beleid regionaal te ontwikkelen ontstaat er meer uniformiteit en duidelijkheid voor bedrijven en burgers. In de toekomst zal in onze regio steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van de ondergrond. Voor Ruimtelijke Ontwikkeling is het uiteraard van belang om te weten hoe men hiervan gebruik kan maken bij gebiedsontwikkelingen. Het is van belang om duurzaam gebruik te maken van de ondergrond en in beeld te hebben wat de invloed is van de diverse gebruiken.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILB