Detailgegevens

PROJECTNAAM
Pilot Ugchelen
CODE
GGGB1
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Apeldoorn
LOCATIE PROJECT
Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De doelen van deze pilot zijn: - oplossen wateroverlast; - benutting van (schoon)water voor bedrijfsdoeleinden; - beekherstel; - besparing energieverbruik door Koude Warmte opslag in de bodem; - sanering (cq) beheersing van grondwaterverontreinigingen; - realisatie van optimale waterbalans in het gebied.
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging, Drink-proceswater, Grondwater
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In het pilotgebied Ugchelen, ten zuidwesten van het centrum van Apeldoorn, komt plaatselijk grondwateroverlast voor. Voor bedrijfsmatig gebruik vindt winning van grondwater plaats en er is een toenemende vraag naar koelwater en warmteopslag. Een aantal in het gebied aanwezige sprengen en daaraan gerelateerde natuurwaarden worden hersteld. In het gebied komen diverse, omvangrijke en diep doorgedrongen grondwaterverontreinigingen voor. Voor de oplossing van de problematiek is door de betrokken overheden (gemeente en provincie) en diverse private actoren een intentieverklaring ondertekend. De inzet is gericht op het oplossen van de wateroverlast (met een vermindering van ‘dun’ water op het riool), de benutting van (schoon) water voor bedrijfsdoeleinden en vervolgens voor beekherstel, besparing van energieverbruik door bedrijven en huishoudens door Koude Warmte Opslag in de bodem, de sanering (cq beheersing) van de grondwater-verontreinigingen en de realisatie van een optimale waterbalans in het gebied.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief