Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondergrond in de regio
CODE
ILB-2-32
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Koggenland, Opmeer. Milieudienst Westfriesland, Milieudienst Kop van Noord-Holland
LOCATIE PROJECT
West-Friesland en Kop van Noord-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Zicht krijgen op:
  • kansen die de ondergrond in deze regio biedt;
  • mogelijkheden die je op gemeentelijk niveau hebt om deze kansen te benutten;
  • rollen van de verschillende disciplines daarbij (o.a. bodem, energiebeleid, regulering, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, stedelijk beheer).
THEMA
Bodemenergie/wko, Ecosysteemdiensten, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebruik van de ondergrond, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor:
Meer kennis van bodemenergie en een houvast voor de implementatie van de nieuwe regels voor gemeenten.

Faalfactor:
Het is erg lastig gebleken om mensen van gemeenten te interesseren voor deze workshops bij te wonen. Ondanks het feit dat zeer veel aandacht is besteed aan de uitnodigingen en het zoveel mogelijk persoonlijk benaderen van mogelijke deelnemers viel de opkomst tegen. Getracht is de oorzaak daarvan te analyseren. We denken dat het te maken heeft met het gebrek aan belang wat men heeft bij deze onderwerpen. Het is moeilijk om m.b.t. de onderwerpen ecosysteemdiensten en ondergrond als algemene thema’s duidelijk te maken wat men er beter van wordt, hoe aantrekkelijk (dichtbij, gratis, deskundige adviseurs etc.). We het ook hebben geprobeerd te maken. Het zijn thema’s waar alleen mensen met interesse op afkomen. Een direct en hard 'belang' is er niet. Alleen m.b.t. nieuwe, verplichte gemeentelijke taken op het gebied van bodemenergie kun je spreken van een hard belang. Misschien was de interesse groter geweest als we hier een aparte workshop voor hadden georganiseerd.
SAMENVATTING PROJECT
Het project is uitgevoerd in de vorm van workshops waarbij de combinatie is gezocht met het thema ecosysteemdiensten. Dit thema was aangevraagd door de milieudienst Kop van Noord-Holland. De doelgroep vertoont veel overlap en we willen niet onnodig tijd van deelnemers claimen.Gekozen is voor een eerste workshop met algemene presentaties van de betrokken adviseurs over ecosysteemdiensten en de ondergrond, enkele maanden later gevolgd door een verdiepingsworkshop. Hierin concrete projecten in de regio waar de ecosysteemdienstenbenadering op losgelaten kon worden. Wat de ondergrond betreft is in deze verdiepingsworkshop ingezoomd op bodemenergie en de gemeentelijke taken op dit gebied. Eindconclusie van de workshop was dat gemeenten veel behoefte hebben aan houvast bij de implementatie van gemeentelijke taken m.b.t. gesloten systemen, met name wat betreft de rolverdeling milieudienst-gemeenten en ontwikkeling RUD. Op basis van door de adviseur aangeleverde informatie is door de milieudienst een “memo implementatie wijzigingsbesluit bodemenergie” geschreven. De memo is nog in concept.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Dit zal worden opgepakt als onderdeel van de bouw en inrichting van de RUD NHN.
PROGRAMMA
ILB