Detailgegevens

PROJECTNAAM
Basisintroductie ecosysteemdiensten, met als case hermeandering van de Berkel ter plaatse van Almen
CODE
ILB-2-35
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Stedendriehoek, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen waren aanwezig bij de workshop
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Stedendriehoek) - Lochem
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Verkenning van het onderwerp - tot op heden is er nog weinig ervaring met ecosysteemdiensten. Relevantie en mogelijkheden in relatie tot duurzame gebiedskwaliteit in de regio kaart brengen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Energievoorziening, Voedselproductie, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
De procesbenadering ontbreekt in de systematiek van de ecosysteemdiensten – terwijl dit in het geval van de planvorming rondom de hermeandering van de Berkel wel een succesfactor was.
SAMENVATTING PROJECT
Uitwisseling van informatie omtrent de systematiek aan de hand van een case.
PROJECTENWEBSITE
geen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
geen
PROGRAMMA
ILB