Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gezamenlijke kennismaking ecosysteemdiensten
CODE
ILB-2-36
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Achterhoek, Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Waterschap Rijn en Ijssel.
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Achterhoek)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Oriëntatie op thema Ecosysteemdiensten; de eerste voorzichtige "O" van de Triple-O aanpak, nl. het ontdekken van de kracht en mogelijkheden van ons natuurlijk kapitaal in de regio (aanvraag standaard pakket).
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid, Klimaatverandering, Energievoorziening, Natuur, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor:
Het organiseren van een bijeenkomst geleid door een goede adviseur werkt goed voor een eerste kennismaking.
Faalfactor:
De materie blijft 'te vaag' en 'te weinig praktisch' om te implementeren.
SAMENVATTING PROJECT
De Regio Achterhoek heeft zich ingeschreven voor het basispakket ESD. Samen met de regio Stedendriehoek zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarbij voorbeeldprojecten zijn behandeld. De bijeenkomsten hebben gezorgd voor een leuke kennismaking met ESD en een stukje bewustwording hieromtrent. De vertaling naar de praktijk (implementatie bij een gemeente) blijft lastig.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Er zijn bijeenkomsten rond dit ESD-thema georganiseerd.
PROGRAMMA
ILB