Detailgegevens

PROJECTNAAM
Verkenningsworkshop ESD
CODE
ILB-2-37
UITVOERENDE PARTIJEN
B-5: de 5 bevoegd gezag gemeenten WBB in Brabant en de provincie. Provincie Brabant, de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch.
LOCATIE PROJECT
Regio B5 (de 5 bevoegd gezag gemeenten in Brabant en de provincie)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Gevoel ontwikkelen voor ecosysteemdiensten (waar zijn ze en hoe zien ze eruit) en hoe ze ingezet kunnen worden bij ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, dus juist in de 'grote' steden.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Praktijkvoorbeeld, Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Enthousiaste begeleiding, deelnemers vanuit verschillend werkveld, interessante inbreng (praktische voorbeelden) van de deelnemers tijdens de workshop.
SAMENVATTING PROJECT
Ons ILB-2 traject is inmiddels afgerond. Na een introductie tijdens ons reguliere B5-overleg hebben we een inspirerende workshop gehad. Naast bodemmensen waren daarbij ook collega’s van RO, water en/of ecologie aanwezig. Juist die combinatie maakte het boeiend. In Den Bosch willen we dit onderwerp verder uitbouwen door met een klein intern groepje te starten (in januari; is inmiddels geweest). Aan de hand van concrete projecten willen we vooral oefenen met het toekennen van geld aan ESD. Door tijdgebrek is er van het oefenen met begroten van ESD nog niets gekomen. Het initiatief is na deze interne bijeenkomst bij de ecoloog gelegd. Dus mogelijk wordt het vervolgd. In een volgend B5-overleg zal terugkoppeling over dit onderwerp op de agenda staan.
PROJECTENWEBSITE
geen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
geen
PROGRAMMA
ILB