Detailgegevens

PROJECTNAAM
Samenwerking tussen regio’s ten behoeve van communicatie aan externen
CODE
ILB-2-38
UITVOERENDE PARTIJEN
Milieudienst Kop van Noord-Holland en Milieudienst West-Friesland.
LOCATIE PROJECT
Noord-Holland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Bij overheidspartners de kansen van ecosysteemdiensten overbrengen en stimuleren.
THEMA
Ecosysteemdiensten, Grondverzet
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Handhaven, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
In overleg met onze ILB adviseur is besloten om in de regio’s West-Friesland en Kop van Noord-Holland samen te werken op de thema’s: Professioneel opdrachtgeverschap, handhaving en toezicht. Half december is er een presentatie gehouden voor bedrijven in de regio die zich bezig houden met grondverzet. De landelijke en gebiedsspecifieke regels van het Bbk zijn hierbij toegelicht. Begin 2013 zullen er enkele workshops worden gegeven voor ‘niet-bodem’ handhavers, afdelingen en milieubeleidsmedewerkers, die wel met het Bbk te maken hebben in het dader van opdrachtgeverschap of actualisering van het handhavingsbeleid. Zo kan de handhaving verder worden versterkt en geprofessionaliseerd.
PROJECTENWEBSITE
geen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
geen
PROGRAMMA
ILB