Detailgegevens

PROJECTNAAM
Tijdelijk benutten braakliggende terreinen
CODE
ILB-2-39
UITVOERENDE PARTIJEN
Omgevingsdienst regio Utrecht
LOCATIE PROJECT
Regio Utrecht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de bijeenkomst is 'ontdekken' wat ecosysteemdiensten kunnen betekenen voor onze regio. Ecosystemen zijn vertaald naar aan probleem uit de praktijk: wat kunnen ecosysteemdiensten bijdragen aan het tijdelijk benutten van braakliggende terreinen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • herkenbaar gemeentelijk probleem,
  • thema breed benaderd (samen met collega’s van Natuur en duurzaamheidscommunicatie en ROM).

Faalfactor:
  • de specialistentaal (de term tijdelijk bestemmen heeft een andere lading dan tijdelijk benutten).
SAMENVATTING PROJECT
In maart hebben wij een workshop georganiseerd voor onze gemeenten. Tijdens deze workshop stonden twee praktijkvoorbeelden centraal. Samen is gezocht naar tijdelijke invullingen van de braakliggende terreinen. Hierbij is gebruik gemaakt van de Triple O methode.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Op verzoek de aanpak en uitkomsten presenteren.
PROGRAMMA
ILB