Detailgegevens

PROJECTNAAM
Inzetten op preventie door laagdrempelige informatie via een webapplicatie
CODE
ILB-2-41
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade (Mogelijk ook de overige Parkstadgemeenten).
LOCATIE PROJECT
Stadsregio Parkstad
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Professionalisering van de handhaving d.m.v. preventie. Met behulp van een website en ev. een app duidelijk maken waar de aannemer/toepasser/initiatiefnemer met grond/bagger heen zou kunnen binnen de regio. De BKK's worden daarbij gekoppeld en onderling geaccepteerd.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Communicatie, Handhaven, Informatie-uitwisselen, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Bevorderen van duurzaam (her)gebruik grond
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Zoekapplicatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Faalfactor: bezuinigingen.
SAMENVATTING PROJECT
De Parkstadgemeenten in Limburg hebben voor het thema handhaving gekozen onder de vlag van de ILB-2. Samen met onze ILB-adviseur zetten wij in op preventie door laagdrempelig informatie te verstrekken aan de aspirant toepasser/informatiezoekende. De bedoeling is om dit te ontsluiten via een website. Op de website wordt de bezoeker langs maximaal een tiental eenvoudige vragen geleid. De bezoeker weet dan snel welke regels gelden en welke mogelijkheden er voor toepassing van grond (en mijnsteen) in Parkstad zijn. Een gemeentegrensoverschrijdende bodemkwaliteitskaart brengt dit visueel in beeld. Inmiddels is het achterliggende processchema bijna afgerond. De moeilijkheid blijkt te zitten in de complexiteit van het Besluit bodemkwaliteit versus de beoogde laagdrempeligheid van de vragen op de website. Door te verplaatsen in de vraag/het doel dat de bezoeker zou kunnen hebben die de website benaderd, hebben wij het het processchema verder verbeterd. De planning is om halverwege 2013 de website online te hebben. In de periode daarna probeert het project zoveel mogelijk Limburgse gemeenten te laten aansluiten. Daarnaast hebben wij de ambitie om een mobiele applicatie van de website te maken. Op die manier is het door bijvoorbeeld een uitvoerder snel en gemakkelijk ter plaatse te raadplegen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Interne- en externe voorlichtingsbijeenkomsten
PROGRAMMA
ILB