Detailgegevens

PROJECTNAAM
Regionale Milieudienst West-Brabant
CODE
ILB-2-43
UITVOERENDE PARTIJEN
Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Rucphen, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen.
LOCATIE PROJECT
Regio West-Brabant
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project:
 1. bevorderen duurzaam hergebruik van gebiedseigen grond binnen en tussen de regiogemeenten;
 2. bevorderen professioneel opdrachtgeverschap.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Bevorderen van duurzaam (her)gebruik grond, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Nu de regionale Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten nagenoeg gereed zijn, willen de gemeentelijke uitvoerende (opdrachtgevende) afdelingen gezamenlijk aan de slag met de nieuwe mogelijkheden voor grondverzet. Doel van het project:
 1. bevorderen duurzaam hergebruik van gebiedseigen grond binnen en tussen de regiogemeenten;
 2. bevorderen professioneel opdrachtgeverschap door:
 • inbedden van de nieuwe mogelijkheden voor duurzaam hergebruik in bestekken en aanbestedingsprocedures. Een aantal gemeenten loopt overigens nu al tegen problemen aan, omdat opdrachten niet voldoen aan de eisen van het Bbk;
 • ontsluiten van goede voorbeelden;
 • uitwisselen van kennis en ervaring en het borgen hiervan.
 • meerwaarde ILB-adviseur: deze biedt ondersteuning bij:
  • zoeken naar juiste vorm van informatieuitwisseling over grondstromen;
  • ontsluiten goede voorbeelden;
  • vastleggen werkwijze.
PROJECTENWEBSITE
geen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB