Detailgegevens

PROJECTNAAM
Professioneel opdrachtgeverschap
CODE
ILB-2-44
UITVOERENDE PARTIJEN
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill c.a., Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Uden en Veghel.
LOCATIE PROJECT
Regio Brabant-Noordoost
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project: doorvertalen van gezamenlijk regionaal beleid in de opdrachtverlening.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Bevorderen van duurzaam (her)gebruik grond, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
In de voorgaande ILB-ronde is er regionaal bodembeleid en bodemkwaliteitskaart ontwikkeld. Dit gezamenlijke beleid willen we ook in regionaal verband gaan doorvertalen in de opdrachtverlening (bestekken, aanbestedingen) en de directievoering bij en door de gemeenten. Daarnaast zal het toezicht en de (keten)handhaving op grondstromen in voorbereiding op de komst van de RUD als regio vormgegeven dienen te worden. Startpunt in de keten is het stimuleren van duurzaam hergebruik van grond. Een belangrijk instrument hiervoor is het inzetten van regionale grondstromencoördinatie. Afstemming van vraag en aanbod van grond kan ook weer worden meegenomen in de opdrachtverlening.
PROJECTENWEBSITE
geen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB