Detailgegevens

PROJECTNAAM
Stimuleren van intergemeentelijke grondstromen en grondstromencoördinatie
CODE
ILB-2-45
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Brabant, 15 gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Oosterhout, Tilburg, Werkendam, Woudrichem, Zundert en Provincie Noord-Brabant.
LOCATIE PROJECT
Regio Brabant
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het creëren van kansen om hergebruik van grond en bouwstoffen zoveel mogelijk binnen het eigen regionale beheergebied te laten plaatsvinden. Bestuurlijk draagvlak, afstemming met partners (gemeenten, private partijen) moet zorgen voor nieuwe hergebruiklocaties in de regio. Deze afspraken moeten vastgelegd kunnen worden in bijvoorbeeld een protocol, om de onderlinge communicatie te structureren en om, zover mogelijk, de werkwijze vast te leggen.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Communicatie, Contractvorming, Informatie-uitwisselen, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Een succes- en faalfactor is de betrokkenheid vanuit de verschillende gemeenten.
SAMENVATTING PROJECT
Voor de regio’s Brabant West, Brabant Midden en Brabant Noord-Oost is grondstromencoördinatie een belangrijk onderwerp binnen ILB-2. Via een stimulering van intergemeentelijke grondstromen willen de drie regio’s invulling geven aan hun opgestelde regionale beleid. In deze regio’s zijn voor de verschillende ambtenaren verkennende workshops gehouden. De workshops zijn goed bezocht. Er werd druk gediscussieerd over de organisatie en praktijk van intergemeentelijk grondverzet en professioneel opdrachtgeverschap. Een basis is gelegd die nu verder moet worden uitgerold over de gemeentelijke organisaties, en met name de civiele ambtenaren. Daar ligt nu juist de uitdaging voor 2013. Ons ultieme doel is dat er voor het grootste deel van Noord-Brabant intergemeentelijk grondverzet op de kaart is gezet!
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB