Detailgegevens

PROJECTNAAM
Milieusamenwerking Regio Arnhem/Gelders Bodemberaad (MRA/GBB)
CODE
ILB-2-46
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Gelderland, Gelderse gemeenten, waterschappen, Gelders Bodemberaad.
LOCATIE PROJECT
Regio Arnhem
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Handhaving ten aanzien van de grondstromen een verdere impuls geven door een gezamenlijke handhavingsstrategie op te stellen en te implementeren. Vanuit deze strategie willen we ook advies opstellen voor de overheden ten aanzien van goed opdrachtgeverschap.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Handhaven, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Faalfactor: input vanuit de beleidsmatige kant toezicht Bbk is vrij summier. Dit heeft aandacht nodig.br/>Succesfactor: Het geschreven document is een aanzet om binnen de Gelderse gemeenten een nieuwe impuls toezicht Bbk te geven. Het geeft richting en biedt handvatten aan toezicht Bbk.
SAMENVATTING PROJECT
Met de ILB-2 zetten wij ons in om het toezicht in Gelderland een impuls te geven. Inmiddels zijn we twee keer met toezichthouders uit Gelderland bijeen geweest om informatie uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Inzet betrokken toezichthouders is en was geweldig. We weten elkaar te vinden. Afgesproken is om minimaal 3 keer per jaar bijeen te komen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB