Detailgegevens

PROJECTNAAM
Goed opdrachtgeverschap in werkprocessen voor bodem en grondverzet bij gemeentelijke processen
CODE
ILB-2-47
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Stedendriehoek, Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem*, Voorst en Zutphen*. Het betreft per gemeente een bodemadviseur en een civiele projectleider en werkvoorbereider.
* deze gemeenten zijn voor de 1e bijeenkomst afgehaakt in verband met cacapaciteitsproblemen.
LOCATIE PROJECT
Gelderland, Regio Stedendriehoek
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Op zoek naar het gezamenlijke belang van bodemadviseurs en civieltechnische projectleiders en uitvoerders. Tijdens twee bijeenkomsten wordt gekeken op welke wijze de werkprocessen te optimaliseren, aan de hand van voorbeelden uit de regio. Ingegeven door: optimalisatie bij coördinatie van grondstromen (financieel/duurzaamheid), de gemeente als voorbeeldfunctie en de vorming van omgevingsdiensten.
THEMA
Bodemverontreiniging, Chemische kwaliteit, Grondverzet, Kabels en leidingen
HANDELING
Communicatie, Samenvoegen partijen grond of baggerspecie, Tijdelijk opslaan grond, baggerspecie of bouwstof, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Het (her-)kennen van dezelfde procesonderdelen was een openbaring. In de eerste sessie werd al constructief nagedacht over mogelijke verbeteringen. Verdeeld in verschillende groepjes (verschillende functies/gemeenten) zijn de handvatten opgesteld. Tussendoor zijn er contacten als het gaat om vraag en aanbod. Wel is het zaak elkaar te blijven opzoeken. Houd rekening met de diversiteit van een regio, onderlinge verschillen tussen gemeenten in behoefte, kwaliteit en kwantiteit zijn soms groot.
SAMENVATTING PROJECT
Het ILB-2-project is een samenwerking geweest tussen bodemadviseurs en projectleiders/werkvoorbereiders civiele projecten. Samen is een aantal handvatten opgesteld. Het vervolg is nu definitief maken en onderdeel van de werkprocessen laten zijn. Voor wat betreft de behoefte aan grondslag is de afspraak de haalbaarheid regionaal te onderzoeken in klein comitee. In november 2013 komt de club (12 mensen) weer bijeen in het werken met de handvatten. Het gezamenlijk belang is onderkend.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Handvatten zijn mogelijk ook voor andere omgevingsdiensten en gemeenten bruikbaar.
PROGRAMMA
ILB