Detailgegevens

PROJECTNAAM
Handvatten voor uitvoering Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk
CODE
ILB-2-48
UITVOERENDE PARTIJEN
Omgevingsdienst regio Utrecht en 14 eigenaargemeenten, nl: Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Oudewater, Montfoort (regio Noord-West Utrecht) en Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Rhenen, Bunnik, Veenendaal, Renswoude, Vianen, Wijk bij Duurstede (regio Zuid-Oost Utrecht).
LOCATIE PROJECT
Regio Noord-West en Zuid-Oost Utrecht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
  • Gemeenten bewust maken van hun verantwoordelijkheden bij handelingen met grond en bagger;
  • Het Bbk-proof maken van bestekken e.d.;
  • Het optimaal benutten van de mogelijkheden die het gebiedsgerichte bodembeleid biedt.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Contractvorming, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • Bereidheid om samen te werken.
  • Deelnemers hebben grote betrokkenheid bij het werkgebied.

Faalfactor:
  • Uitgangssituatie verschilt per gemeenten, sommige hebben een (vastgestelde) bkk; anderen niet.
SAMENVATTING PROJECT
Tijdens een eerste, kleine bijeenkomst, gehouden in oktober 2012, is aan 5 deelnemende gemeenten gevraagd aan welke tools voor de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk behoefte is (zowel qua inhoud als vorm). In een klein comité bestaande uit werkvoorbereiders van gemeenten, bodemadviseurs van de Omgevingsdienst en de ILB-adviseur zijn enkele tools uitgewerkt.

De tools zijn uitgewerkt in een rapport dat eind april 2013 aan alle deelnemende gemeenten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst gepresenteerd en toegelicht is door bodemadviseurs van de Omgevingsdienst en de ILB-adviseur. Tevens is tijdens deze grote bijeenkomst de kennis van het Besluit bodemkwaliteit opgefrist en is er gediscussieerd over de mogelijkheden van grondstromencoördinatie in de regio.
De deelnemers waren enthousiast en deden actief mee. Door het project is de (milieu)bewustwording bij de deelnemers gegroeid. De verwachting is dat hierdoor bij uitvoering van werkzaamheden en projecten door of in opdracht van gemeenten in een eerder stadium dan nu, rekening gehouden wordt met bodemaspecten.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB