Detailgegevens

PROJECTNAAM
Professioneel opdrachtgeverschap bij gemeenten.
CODE
ILB-2-53
UITVOERENDE PARTIJEN
Harenkarspel, Hollands kroon, Schagen, Zijpe.
LOCATIE PROJECT
Kop van Noord-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Handhaving Bbk is speerpunt binnen MDKVNH. In 2011 122 meldingen ontvangen en dit jaar 40. Gemeenten zijn ook overtreders. KVNH heeft behoefte aan een professionele handhavingsstrategie die past binnen ons uitvoeringsprogramma waarin handhaving Bbk een belangrijke rol speelt. Wij hebben als doel (outcome criterium) dat 90% van de ingediende meldingen voldoet aan de regels van het Bbk.De gemeenten hebben behoefte om duidelijkheid in het toepassen van de Bbk in hun gemeentelijke werken en bestekken. Wij hebben diverse malen handhavend moeten optreden tegen onze gemeenten. Als het BBK goed toegepast wordt, voorkomt dit dat wij in een handhavingstraject belanden met de daarbij behorende spanningsvelden met onze deelnemende gemeenten.
THEMA
Grondverzet, Kabels en leidingen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Herontwikkelen (bedrijfsterreinen), Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor: een interactieve workshop gericht op de praktijk, waarin valkuilen en kansen bespreekbaar zijn gemaakt.
Faalfactor: de valkuil dat de informatie te theoretisch wordt.
SAMENVATTING PROJECT
Project kwam wat traag op gang. Lang erover gedaan vanuit de MD om de randvoorwaarden goed te formuleren. Begonnen met alleen een presentatie, later omgegooid naar een meer interactieve insteek.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB